Video-interactie

oog001

 

Video-interactie begeleiding is een methode om inzicht te krijgen in de communicatie in de alledaagse omgang tussen mensen door deze in beeld te brengen en naar aanleiding van deze beelden de omgang of uitwisseling te verbeteren. Video- interactie is een prachtig middel om in te zetten. Om situaties te bekijken en om helderheid te krijgen in waarom bepaalde dingen gebeuren…

Een opname duurt niet lang, 5 tot 15 minuten, maar biedt altijd genoeg gespreksstof. Regelmatig wordt het beeld stil gezet om samen te kijken. We kijken vooral naar geslaagde momenten. Men leert van succeservaringen! Door te zien wat er goed gaat, ontdekt men meestal uit zichzelf wat eventueel nog beter zou kunnen.

Video-interactie kunnen we inzetten in de thuissituatie, ik kan bepaalde situaties filmen. Situaties waar je als ouder tegen aan loopt of waar je meer inzicht in wil krijgen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het eetmoment of  een speelmoment. Samen kijken we naar het opgenomen beeld. Door naar het beeld te kijken is de oplossing vaak al te zien of kan er inzicht komen. Leren van het beeld, maar vooral ook genieten van het beeld!